Generelle Forretningsbetingelser

Generelle Forretningsbetingelser

1. Gyldighedsområde og udbyder

Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle køb via onlineshoppen hos MEYER-HOSEN AG (Hauptstrasse 30, 51580 Reichshof), tilgængelig via domæne www.meyer-bukser.dk.

Service - hotline:
Mandag til torsdag kl. 8.15 -17.00
Fredag kl. 7:30 - 13:00
Telefon +45 64 76 32 38
E-mail: service@meyer-bukser.dk

 

2. Kontraktindgåelse

2.1 Visningen af produkterne i onlineshoppen hos MEYER-HOSEN AG er ikke et juridisk bindende tilbud, men et ikke-bindende online-katalog. Fotos og gengivelse af de tilbudte varer vises på internetsiden i form af digitale fotografier af de reelt eksisterende varer. Små afvigelser mellem gengivelse og virkelighed, anses ikke som en fejl på de bestilte varer. Hvis der i varebeskrivelsen ikke udtrykkeligt er angivet andet, lederes alle varer uden den viste dekoration (som f.eks. sko). Skulle en vare ikke mere være tilgængelig, henviser vi til dette.

2.2 Ved klik på knap „Afslut bestilling“ sidst i bestillingsproceduren afgiver du en bindende bestilling af de i indkøbskurven indeholdte varer til den der nævnte samlede pris. Indgangen af din bestilling bekræftes direkte efter afsendelse af denne med en e-mail og udgør endnu ingen accept af kontrakten. MEYER-HOSEN AG kan acceptere din bestilling via en ordrebekræftelse pr. e-mail eller ved levering af varerne inden for 5 dage. Kontraktindgåelsen kommer først i stand med en sådan accept af bestillingen.

2.3 Det står MEYER-HOSEN AG frit, ikke at acceptere online-bestillinger. MEYER-HOSEN AG er berettiget til at træffe denne beslutning efter eget skøn. Skulle din online-bestilling ikke blive udført, meddeler MEYER-HOSEN AG dig omgående dette.

2.4 MEYER-HOSEN AG gemmer den indgåede kontrakts tekst og kan efter anmodning fremsendes til dig efter afslutning af bestillingsproceduren. Du kan se dine allerede afsluttede bestillinger i vores kunden-login område.

 

3. Levering / forsendelsesomkostninger

3.1 MEYER-HOSEN AG leverer, så længe lager haves. MEYER-HOSEN AG er berettiget til at at foretage delleveringer.

3.2 Logistikserviceudbydere er DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, UPS United Parcel Service og DHL International GmbH. Der leveres udelukkende i Danmark – og det uden forsendelsesomkostninger. Varerne er forsikret under leveringen og ved en evt. returnering, så længe de befinder sig i serviceudbyderens besiddelse.

3.3 Leveringstider fremgår af varedataene direkte ved siden af det pågældende produkt. Skulle der opstå leveringsforsinkelser, vil vi omgående kontakte dig. Via link „Forsendelsessporing“ kan du informere dig om din forsendelses status. Logistikserviceudbyderen efterlader en kort skriftlig meddelelse i din brevkasse, hvis du ikke var hjemme på leveringstidspunktet. Som regel forsøger pakkebuddet at levere pakken på 3 efter hinanden følgende dage.

 

4. Priser og betalingsmåder

4.1 Der gælder de opførte priser på tidspunktet for bestillingen. Alle priser er inklusive den lovbestemte moms, forsendelsesomkostninger og emballage.

4.2 Betaling foregår efter ønske straksoverførsel, PayPal, Amazon Pay eller med kreditkort. MEYER-HOSEN AG forbeholder sig afhængigt af udfaldet af en kreditvurdering ret til at udelukke bestemte betalingsmåder.

Ved betaling med kreditkort bliver beløbet reserveret (såkaldt godkendelse) på dit kreditkort ved bestillingen. Dette foregår via Unzer GmbH. De dertil nødvendige personlige oplysninger gemmes lokalt i en beskyttet maske hos denne serviceudbyder. Således har MEYER-HOSEN AG ikke dine kreditkortoplysninger. Den faktiske trækning på dit kreditkort sker i den måned, hvor du får varerne tilsendt.

Ved en straksoverførsel bliver beløbet trukket direkte på din konto.

 

5. Ejendomsforbehold

Varen forbliver MEYER-HOSEN AGs ejendom indtil fuldstændig betaling.

 

6. Annullering af en bestilling

6.1 Fortrydelsesret

Du har inden for 14 dage ret til at fortryde denne kontrakt uden oplysning af grunde. Fortrydelsesfristen udgør 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig navngivet tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret, skal du over for (MEYER-HOSEN AG, Hauptstraße 30, 51580 Reichshof-Denklingen, e-mail: service@meyer-bukser.dk, Fax: +45 64 76 25 38) f.eks. via brev, telefax eller e-mail) erklære din beslutning om at fortryde denne kontrakt. I den forbindelse kan du benytte den vedlagte fortrydelsesformular, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om fortrydelsen inden udløb af fortrydelsesfristen.

Fortrydelsens følger
Hvis du fortryder denne kontrakt, har vi pligt til omgående at tilbagebetale dig alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der er opstået fordi du har valgt en anden form for levering end den billigste standardlevering, som vi har tilbudt dig), dog senest inden for 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af kontrakten Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, undtagen, hvis der foreligger en anden aftalte med dig; under ingen omstændigheder vil der blive opkrævet gebyrer for en sådan tilbagebetaling. Vi kan afvise tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne eller indtil du har dokumenteret, at du har sendt varerne tilbage, afhængig af, hvad der først bliver relevant. Du skal omgående og i alle tilfælde senest inden for 14 dage fra den dag, hvor du har underrettet os om fortrydelsen af denne kontrakt, sende varerne tilbage eller aflevere disse til (MEYER-Hosen AG, Hauptstraße 30, 51580 Reichshof-Denklingen, e-mail: service@meyer-bukser.dk, Fax: +45 64 76 25 38) Denne frist er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fristen på 14 dage. Du afholder de umiddelbare udgifter for returneringen af varerne. Du skal kun selv afholde en eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse af varens værdi stammer fra en til kontrol af varens beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde ikke nødvendig håndtering af varen.

Fortrydelsesformular
(Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

Til MEYER-HOSEN Aktiengesellschaft, Hauptstraße 30, 51580 Reichshof-Denklingen
Faxnummer: +45 64 76 25 38,
e-mail: service@meyer-bukser.dk

Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontakt om køb af

følgende varer (*)/ levering af følgende tjenesteydelser:

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Navn/forbruger

Adresse/forbruger

Underskrift forbruger (kun ved meddelelse på papir)

Dato

___________________________

* Streg det ikke relevante

Slut på fortrydelsesbelæringen

 

7. Retouren

Vi beder om telefonisk information om en returnering af varer på telefonnummer +45 64 76 32 38 eller pr. e-mail på service@meyer-bukser.dk. På den måde muliggør du os en hurtigere tilordning af produkterne; en sådan information er dog ikke betingelse for en effektiv udøvelse af din fortrydelsesret.

 

8. Garanti

 

Såfremt der ikke udtrykkeligt er blevet aftalt andet, gælder de lovpligtige garantibestemmelser. Lovene der håndhæves i Tyskland, finder anvendelse med udelukkelse af FN ratifikation der blev oprettet i Wien den 11 april 1980, som omhandler international køb af varer.

 

9. Alternativ konfliktløsning iht. art. 14 stk. 1 ODR-VO og § 36 VSBG

Den Europæiske Kommission stiller en platform til online-konfliktløsning (OS) til rådighed, som du finder på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpligtet og heller ikke villig til at deltage i en konfliktløsningsprocedure ved hjælp af en forbrugerforligsinstitution.

 

10. Slutbestemmelser

Skulle en af bestemmelserne i disse generelle forretningsbetingelser være ugyldig, så forbliver de øvrige bestemmelser i kontrakten gyldige. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder de relevante lovmæssige bestemmelser.

 

11. Ophavsret og varemærker

Hjemmesiden tilhører MEYER-HOSEN AG, Hauptstraße 30, 51580 Reichshof-Denklingen og drives af dette firma. Det komplette indhold af hjemmesiden, herunder tekster, grafik, fotos, billeder, levende billeder, lyde, illustrationer og software (efterfølgende kaldt: "INDHOLD"), tilhører MEYER-HOSEN AG, deres licenstagere og/eller Content-Provider. Alle hjemmesidens elementer, herunder det generelle design og indhold, beskyttes af ophavsrettigheder eller andre rettigheder. Såfremt der ikke er oplyst andet på hjemmesiden, er kopiering, redigering, oversættelse, indlæsning, behandling af indholdet, især brug af billed- og tekstmateriale på platforme som ebay eller amazon ikke tilladt.

Alle på siden anvendte varemærker, serviceydelsesmærker og mærkenavne er – såfremt andet ikke er oplyst – registrerede varemærker. Ved varemærket MEYER drejer det sig om det firmainterne mærkelogo fra MEYER-HOSEN AG. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra MEYER-HOSEN AG er du ikke berettiget til på nogen som helst måde at bruge, kopiere, reproducere, anvende, overføre, distribuere, ændre, offentliggøre eller uploade dette varemærke.

 

12. Kolofon

MEYER-HOSEN AG
Hauptstraße 30
51580 Reichshof-Denklingen
Germany

Telefon: +45 64 76 32 38
Fax: +45 64 76 25 38
service@meyer-bukser.dk
www.meyer-bukser.dk

Tilsynsrådsformand:Dr. Alexander Schmidtke

Repræsentationsberettiget bestyrelse:
Michael Meyer (formand)
Sven Wandres

Ansvarlig for indholdet: Michael Meyer

Registreringsdomstol: Byretten i Siegburg

Registreringsnummer: HRB 7805

Moms id-nummer: DE 180341761 (iht. § 27a i momsloven)

For alle yderligere spørgsmål om forsendelse, returnering og afvikling står vi dig gerne til rådighed på service@meyer-bukser.dk.

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag information vedr. trends, tilbud og vouchers. BONUS: du modtager en voucher på 100 DKK som kan bruges på dit næste køb.

Vælg venligst det rigtige land, så vi kan tilbyde dig passende produkter og levere dem uden problemer.