Sigger og kompetent

Databeskyttelsesbestemmelser

Databeskyttelseserklæring for MEYER-HOSEN AG

Tak for din interesse i vores websted. Vi lægger stor vægt på at beskytte dit privatliv og vil derfor gerne i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed i henhold til EU-databeskyttelsesforordningens art. 12 gennem nedenstående databeskyttelseserklæring informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

I. Personer med ansvar i relation til databeskyttelse

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 4, cif. 7 og medlemsstaternes andre nationale love om behandling af personoplysninger og øvrige databeskyttelsesbestemmelser er

MEYER-HOSEN Aktiengesellschaft
Hauptstraße 30
51580 Reichshof-Denklingen
Tyskland

Telefon: +45 64 76 32 38
Fax: +45 64 76 25 38
service@meyer-hosen.com
www.meyer-bukser.dk

www.meyer-bukser.dk/da_dk/kolofon

2. Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse

DataCo GmbH

Thomas Regier
Dachauer Straße 65
80335 München

Tel.: 089740045840

E-mail: datenschutz@meyer-hosen.com


II. Tilgængeliggørelse af webstedet og brug af logfiler

1. Beskrivelse af databehandlingens karakter og omfang

Hvis du har tilmeldt dig separat til vores nyhedsbrev, bruges din e-mailadresse til egne reklameformål, indtil de afbestiller nyhedsbrevet. En afbestilling er til enhver tid mulig, uden at der opstår andre udgifter end transmissionsudgifterne til basistakst hos din adgangsudbyder.

2. Formålet med databehandlingen og lovgrundlag

For kunne sende den webside, som brugeren ønsker at åbne, til brugerens enhed, er systemet nødt til at gemme IP-adressen midlertidigt. Til dette formål gemmes brugerens IP-adresse således under besøget på webstedet.

Der gemmes oplysninger om brugen af webstedet i logfiler for at sikre webstedets funktionalitet. Desuden bruger vi de indsamlede oplysninger til at forbedre webstedet og sikre sikkerheden af vores it-systemer. Oplysningerne bliver ikke analyseret eller brugt i markedsføringsøjemed.

Lovgrundlaget for den midlertidige lagring af oplysningerne og logfilerne er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

3. Opbevaringens varighed og sletning

Oplysningerne slettes i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17, stk. 1, lit. a, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet. Ved registrering af data med henblik på gøre indholdet på webstedet tilgængeligt slettes disse, når den pågældende session afsluttes.

Oplysninger, der gemmes i logfiler, slettes efter senest seks måneder. En opbevaring ud over denne periode er mulig. I så fald slettes eller anonymiseres brugernes IP-adresser, således at det ikke længere er muligt at genkende den client, der har åbnet en side.

4. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Registrering af oplysninger med henblik på at gøre indholdet på webstedet tilgængeligt samt lagring af oplysningerne i logfiler er tvingende nødvendigt for webstedets drift. Derfor har brugeren ingen indsigelsesmulighed.


III. Webshop

1. Beskrivelse af databehandlingens karakter og omfang

For at kunne afgive en bestilling i webshoppen er det nødvendigt, at du som bruger indtaster dine personlige oplysninger. Alle obligatoriske oplysninger, der er en forudsætning for at kunne afvikle din ordre, er særligt mærket; de andre oplysninger er frivillige.

I forbindelse med din bestilling behandler vi følgende personoplysninger:

(1) navn

(2) adresse (fakturering og levering)

(3) e-mailadresse

(4) firmanavn

(5) titel

(6) telefonnummer, faxnummer

Dine personoplysninger videregives kun til tredjemand i det omfang, vi gør brug af eksterne serviceudbydere ved ordrens udførelse. Disse er begrænset til

Forsendelsesfirmaer
DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

Betalingstjenester
GFKL PayProjekt GmbH
Am Europa-Center 1b
45145 Essen
Tyskland

Heidelberger Payment GmbH
Gaisbergstr. 11 – 13
69115 Heidelberg
Tyskland

Web-support
SIRUP GmbH
Brunnenstraße 181
10119 Berlin
Tyskland

For at forhindre tredjemands uautoriserede adgang til dine personoplysninger foregår dataoverførslen i forbindelse med bestillingsproceduren via en krypteret SSL-forbindelse. Du kan kende krypterede forbindelser på, at linkadressen i adresselinjen på din browser begynder med "‘https://".

Kreditkortoplysninger gemmes ikke, men behandles derimod udelukkende af den betalingstjeneste, vi gør brug af. Du bør til enhver tid behandle dine adgangsoplysninger fortroligt og lukke browservinduet, når du har afsluttet kommunikationen med os; det gælder især, når du bruger en computer, som andre også har adgang til.

Den betalingstjeneste, der behandler dine personoplysninger i forbindelse med bestillingsproceduren, er

Heidelberger Payment GmbH
Gaisbergstr. 11 – 13
69115 Heidelberg
Tyskland

Når du afgiver en bestilling, videregives følgende personoplysninger til ovenstående betalingstjeneste:

(1) navn

(2) adresse

(3) e-mailadresse

(4) titel

(5) telefonnummer

(6) køber-ID

(7) overførsels-ID

Oplysninger i relation til betalingsmåder (kreditkort og betalingskort, Paypal, straksoverførsel) behandles ikke af os, men registreres derimod af betalingstjenesten via et interface (iFrame).

2. Formålet med databehandlingen og lovgrundlag

MEYER-HOSEN AG behandler dine oplysninger med henblik på at kunne afvikle din bestilling og behandle evt. senere reklamationer.

Du har mulighed for at oprette en kundekonto, så MEYER-HOSEN AG kan gemme dine oplysninger til brug for senere køb. Dette er frivilligt.

Lovgrundlaget for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

3. Opbevaringens varighed og sletning

Oplysningerne slettes i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17, stk. 1, lit. a, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.

På grund af de gældende handels- og skatteretlige bestemmelser er MEYER-HOSEN AG forpligtet til at opbevare dine adresse-, betalings- og bestillingsoplysninger i ti år. Efter to år begrænser vi dog behandlingen, således at dine oplysninger udelukkende opbevares for at overholde af de lovmæssige forpligtelser.

4. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Du har til enhver tid adgang til at få de oplysninger, vi har gemt om dig, berigtiget. Du kan i givet fald sende en e-mail til datenschutz@meyer-hosen.com


IV. Registrering

1. Beskrivelse af databehandlingens karakter og omfang

På vores websted har du mulighed for at registrere dig som bruger, hvilket indebærer indtastning af personoplysninger. Det sker via en indtastningsformular, hvorfra de indtastede oplysninger sendes til os og gemmes. I forbindelse med registreringsproceduren indsamles følgende oplysninger:

(1) navn

(2) adresse (fakturering og levering)

(3) e-mailadresse

(4) firmanavn

(5) titel

(6) telefonnummer, faxnummer

Dine personoplysninger videregives kun til tredjemand i det omfang, vi gør brug af eksterne serviceudbydere ved ordrens udførelse. Disse er begrænset til

Web-support
SIRUP GmbH
Brunnenstraße 181
10119 Berlin
Tyskland

På tidspunktet for registreringen gemmer systemet desuden følgende oplysninger:

(1) brugerens IP-adresse

(2) datoen og tidspunktet for registreringen

2. Formålet med databehandlingen og lovgrundlag

Registreringen er frivillig; ved at registrere sig bliver det nemmere for brugeren at afgive bestillinger, gemme huskesedler og få et overblik over tidligere bestillinger. En registrering er ikke en generel forudsætning eller nødvendig for at kunne indgå aftaler.

Hvis registreringen sker med henblik på gennemførelse af en aftale, som brugeren er part i, eller af foranstaltninger forud for indgåelsen af en aftale, er lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne tillige databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

3. Opbevaringens varighed og sletning

Oplysningerne slettes i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17, stk. 1, lit. a, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.
Oplysninger, der indsamles under registreringsproceduren med henblik på gennemførelse af en aftale, som brugeren er part i, eller af foranstaltninger forud for indgåelsen af en aftale, slettes, når de ikke længere er nødvendige for aftalens gennemførelse. Det kan fortsat være nødvendigt at gemme aftalepartens personoplysninger efter aftalens gennemførelse for at overholde aftalemæssige eller lovmæssige forpligtelser.

Ved misbrug forbeholder MEYER-HOSEN AG sig ret til uden begrundelse at slette din brugerkonto og dine oplysninger uigenkaldeligt.

4. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at ophæve din registrering og tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Du har til enhver tid adgang til at få de oplysninger, vi har gemt om dig, berigtiget.

Sletning før normal tid af oplysninger, der er nødvendige med henblik på gennemførelse af en aftale eller af foranstaltninger forud for indgåelsen af en aftale, er mulig i det omfang, der ikke foreligger aftalemæssige eller lovmæssige forpligtelser, der er til hinder for at slette oplysningerne.


V. Nyhedsbrev

1. Beskrivelse af databehandlingens karakter og omfang

På vores websted har du mulighed for at tilmelde dig et gratis nyhedsbrev. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, overføres dine oplysninger fra indtastningsformularen til os.

E-mailadresse

Ved tilmeldingen registreres desuden følgende oplysninger:

(1) datoen og tidspunktet for tilmeldingen

Under tilmeldingsproceduren bliver du bedt om at give samtykke til behandling af dine oplysninger, og der henvises til nærværende databeskyttelseserklæring.

Oplysninger, der behandles med henblik på udsendelse af nyhedsbreve, videregives ikke til tredjemand. Oplysningerne bruges udelukkende til udsendelse af nyhedsbrevet.

2. Formålet med databehandlingen og lovgrundlag

Formålet med at registrere brugerens e-mailadresse er at kunne sende nyhedsbrevet til mailadressen.

Lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne efter brugerens tilmelding til nyhedsbrevet er, når brugeren har givet samtykke, databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

3. Opbevaringens varighed og sletning

Oplysningerne slettes i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17, stk. 1, lit. a, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet. Brugerens e-mailadresse gemmes således, så længe brugerens abonnement på nyhedsbrevet er aktivt.

4. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Som bruger har du i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 2 til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet. Hvert nyhedsbrev indeholder et link, hvormed du kan gøre brug af din indsigelsesret.


VI. Kontaktformular

1. Beskrivelse af databehandlingens karakter og omfang

På vores websted befinder der sig en kontaktformular, som kan bruges til elektroniske henvendelser. Når en bruger benytter sig af denne mulighed, bliver de oplysninger, der indtastes i kontaktformularen, overført til os og gemt. Der er tale om følgende oplysninger:

(1) navn

(2) e-mailadresse

(3) telefonnummer

(4) titel

På afsendelsestidspunktet gemmer systemet desuden følgende oplysninger:

(1) datoen og tidspunktet for registreringen

Alternativt kan du kontakte os via e-mailadressen service@meyer-hosen.com. I så fald gemmes de personoplysninger, der er indeholdt i den fremsendte e-mail.

Der videregives i den forbindelse ingen oplysninger til tredjemand. De registrerede oplysninger bruges udelukkende til behandling af din henvendelse.

2. Formålet med databehandlingen og lovgrundlag

Personoplysninger, der indsamles via indtastningsformularen, behandles udelukkende til besvarelse og den videre behandling af din henvendelse. Ved henvendelser via e-mail er behandlingen af personoplysninger baseret på den samme legitime interesse.

Formålet med behandlingen af de øvrige personoplysninger, der registreres i forbindelse med afsendelsen, er at forhindre misbrug af kontaktformularen og sikre sikkerheden af vores it-systemer.

Lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er, når brugeren har givet samtykke, databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

Lovgrundlaget for behandlingen af oplysninger, der overføres i forbindelse med henvendelser via e-mail, er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f. Hvis formålet med henvendelsen via e-mail er at indgå en aftale, er lovgrundlaget for behandlingen af oplysningerne tillige databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

3. Opbevaringens varighed og sletning

Oplysningerne slettes i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17, stk. 1, lit. a, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet. Personoplysninger, der registreres via indtastningsformularen eller fremsendes til os via e-mail, slettes, når dialogen med brugeren i den pågældende sag er afsluttet. Dialogen er afsluttet, når det kan udledes af omstændighederne, at sagen er fuldt afklaret.

Yderligere personoplysninger, der registreres i forbindelse med afsendelsen, slettes senest, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

4. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Som bruger kan du i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 7, stk. 3 til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger med virkning for fremtiden. Hvis du som bruger kontakter os via e-mail, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaringen af dine personoplysninger. I begge tilfælde kan du sende en e-mail til datenschutz@meyer-hosen.com. I så fald er det dog ikke muligt at fortsætte dialogen.

Alle personoplysninger, som er blevet gemt i forbindelse med henvendelsen, vi i givet fald blive slettet.


VII. Kreditvurderingsoplysninger

1. Beskrivelse af databehandlingens karakter og omfang

Ved køb på regning gør vi i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f eventuelt brug af kreditvurderinger baseret på matematisk-statistiske metoder for at beskytte vores legitime interesser. Kreditvurderingsoplysninger er oplysninger, som kan bruges til at drage konklusioner om en kundes betalingsevne. Til dette formål overføres de fornødne oplysninger til det pågældende kreditoplysningsbureau, hvorefter det på baggrund af kreditvurderingen afgøres, om betalingsmåden 'køb på regning' kan tilbydes eller ej.

Vi indhenter kreditoplysninger om vores kunder hos følgende kreditoplysningsbureau:

GFKL PayProjekt GmbH
Am Europa-Center 1b
45145 Essen
Tyskland

og

CreditPass
Mehlbeerenstrasse 2
82024 Taufkirchen b. München
Tyskland

Der overføres følgende personoplysninger til kreditoplysningsbureauet:

(1) navn

(2) adresse

(3) e-mailadresse

(4) oplysninger vedrørende bestillingen

(5) IP-adressen

Ved den scoring, der lægges til grund, tages der højde for følgende oplysninger:

Alderskontrol: Er alderen iht. den indtastede fødselsdato >= 18 år
Inkassostatusliste GPP
Sortlistede adresser
Flere bestillinger med samme IP 3 x inden for 3 timer
Flere bestillinger med samme adresse 3 x inden for 3 timer
Flere bestillinger med samme adresse 5 x inden for 30 dage
Adresseverificering: Bürgel
Kreditvurdering: Bürgel

Afgørelsen om, hvorvidt kunden kan gøre brug af betalingsmåden 'køb på regning', træffes automatisk af vores webshop-system på baggrund af ovenstående oplysninger. Dine oplysninger bliver ikke manuelt evalueret af en medarbejder hos MEYER-HOSEN AG. For at bevare integriteten gøres der til enhver tid brug af den nyeste teknologi ved behandling af personoplysninger.

2. Formålet med databehandlingen og lovgrundlag

Af hensyn til risikominimering tjener behandling af personoplysninger i forbindelse med kreditvurderinger ved køb på regning et legitimt formål. Ved at indhente kreditoplysninger beskytter MEYER-HOSEN AG sig mod eventuelle tab på grund af manglende betaling.

Lovgrundlaget for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

3. Opbevaringens varighed og sletning

Oplysningerne slettes i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17, stk. 1, lit. a, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.

4. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Som bruger kan du i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 1 til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan i givet fald sende en e-mail til datenschutz@meyer-hosen.com.

Hvis du gør indsigelse mod overførsel af dine personoplysninger til kreditoplysningsbureauet, kan du ikke gøre brug af betalingsmåden 'køb på regning'.


VIII. Brug af session-cookies

1. Beskrivelse af databehandlingens karakter og omfang

Vores websted bruger cookies. Cookies er små tekstfiler, der sendes til brugerens internetbrowser, som gemmer dem på brugerens computer. Når en bruger åbner en webside, vil der således kunne blive gemt en cookie i brugerens operativsystem. Den gemte cookie indeholder en karakteristisk sekvens af tegn, som gør det muligt at identificere og genkende brugerens browser, når websiden åbnes.

Vi gør brug af cookies for at gøre vores websted mere brugervenligt. Nogle af elementerne på webstedet kræver, at den browser, anmodningen sendes fra, også kan identificeres efter et skift til en anden side.

I de omtalte cookies gemmes og overføres følgende oplysninger:

(1) Session-ID

Når en af siderne på vores websted åbnes, bliver brugeren informeret om, at der bruges cookies til analyseformål på webstedet, og samtidig bedt om at give samtykke til behandling af de registrerede personoplysninger. I den forbindelse gøres der også opmærksom på nærværende databeskyttelseserklæring.

Således vil følgende oplysninger kunne blive overført:

(1) indtastede søgeord

(2) sideåbningshyppighed

(3) operativsystem, browser, enhed, skærmopløsning

surfadfærd (fx varigheden af opholdet på en side)

sideindlæsningstid

De herved indsamlede brugeroplysninger bliver pseudonymiseret ved hjælp af tekniske foranstaltninger. Således er det ikke længere muligt at henføre oplysningerne til den pågældende bruger. Oplysningerne sammenkobles eller gemmes ikke sammen med brugernes øvrige personoplysninger.

2. Formålet med databehandlingen og lovgrundlag

Formålet med brug af tekniske nødvendige cookies er at facilitere brugen af websteder for brugerne. Nogle af funktionerne på vores websted kan ikke tilbydes uden brug af cookies. De pågældende funktioner kræver, at browseren også kan genkendes efter et sideskift.

Følgende funktioner kræver brug af cookies:

(1) indkøbskurven

(2) overførsel af sprogindstillinger

(3) indholdet af huskesedler

(4) loginstatus

Brugeroplysninger, som registreres via teknisk nødvendige cookies, benyttes ikke til udarbejdelse af brugerprofiler.

Lovgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af teknisk nødvendige cookies er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

3. Opbevaringens varighed og sletning samt mulighed for indsigelse og fjernelse

Cookies gemmes på brugerens enhed og overføres til vores side fra brugerens enhed. Dermed har du som bruger fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du selv deaktivere eller indskrænke overførslen af cookies. Tidligere gemte cookie kan til enhver tid slettes. Dette kan også foregå automatisk. Hvis du deaktiverer cookies for vores websted, vil du muligvis ikke kunne gøre brug af alle webstedets funktioner i fuld udstrækning.

 

IX. Den registreredes rettighede

Når dine personoplysninger behandles, har du som den registrerede i databeskyttelsesforordningens forstand følgende rettigheder:

1. Indsigtsret

Som den registrerede i databeskyttelsesforordningens forstand har du i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 15 ret til indsigt i de pågældende personoplysninger hos den dataansvarlige, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 16 ret til berigtigelse, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17 ret til sletning, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 18 ret til begrænsning af behandling, i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 21 ret til indsigelse mod behandlingen og i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 20 ret til dataportabilitet. For så vidt angår retten til indsigt og retten til sletning gælder begrænsningerne i henhold til §§ 34 og 35 i den nye tyske databeskyttelseslov (BDSG-neu).

Du har ret til at få oplyst formålene med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger, kategorierne af modtagerne af dine personoplysninger samt til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 77, stk. 1.

Desuden har du ret til at få oplyst, om dine personoplysninger videregives til et tredjeland eller en international organisation. Herunder kan du forlange at blive underrettet om de fornødne garantier i forbindelse med overførslen i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 46.

For at gøre brug af din ret til indsigt skal du sende en skriftlig henvendelse med entydig personidentifikation til:

MEYER-HOSEN AG
Hauptstraße 30
51580 Reichshof-Denklingen
Tyskland
E-mail: datenschutz@meyer-hosen.com
Fax: +49 2296 8950

2. Begrænsning af retten til sletning

Retten til sletning i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17, stk. 3 gælder ikke, hvis behandlingen er nødvendig

(1) for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed,

(2) for at opfylde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt,

(3) af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, lit. h og i samt art. 9, stk. 3,

(4) til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i afsnit a), sandsynligvis vil umuliggøre eller i alvorlig grad hindre opfyldelsen af formålet med behandlingen, eller

(5) for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3. Ret til underretning

Hvis du har gjort brug af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling over for den dataansvarlige, er denne i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 19 forpligtet til at underrette alle modtagere, som dine personoplysninger er blevet videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig at være umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats.

Du har ret til at kræve, at den dataansvarlige informerer dig om de pågældende modtagere.

4. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

I henhold til databeskyttelsesforordningens art. 22, stk. 1 har du ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette finder ikke anvendelse, hvis afgørelsen:

(1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig,

(2) er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller

(3) er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

Sådanne afgørelser må ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 1, medmindre databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, lit. a eller g finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

I relation til de tilfælde, der er omhandlet under (1) og (3), gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med dine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

 

X. Mindreårige

Mindreårige må ikke sende personoplysninger til os uden forældrenes eller værgens samtykke. Vi behandler ikke bevidst personoplysninger fra mindreårige, som måtte være blevet registreret via vores websted.

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag information vedr. trends, tilbud og vouchers. BONUS: du modtager en voucher på 100 DKK som kan bruges på dit næste køb.

Vælg venligst det rigtige land, så vi kan tilbyde dig passende produkter og levere dem uden problemer.